Information

Information

Partners

Emeli Månsson
MD, PhD, ID consultant
Västerås hospital, Region Västmanland, Sweden

Gustav Torisson
MD, PhD, ID specialist
Malmö University hospital, Sweden

Torgny Sunnerhagen
MD, PhD, Microbiology resident
Lund University hospital, Sweden